Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RX 2
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk (binnengekomen 11 februari 2021)
Activiteit Bouwen: het aanpassen van een bijgebouw voor het uitoefenen van een beroep aan huis.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.