Kreengoedweg 16, 8081 LM Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LM 16
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Kreengoedweg 16, 8081 LM Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Kreengoedweg 16, 8081 LM Elburg (verzonden 22 april 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.