Korenmolen kavel 216, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 926

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Korenmolen kavel 216, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 926 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Korenmolen kavel 216, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 926 (binnengekomen 2 april 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.