Korenmolen 50, 8082 BH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Korenmolen 50, 8082 BH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Korenmolen 50, 8082 BH Elburg (verzonden 7 oktober 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.