Korenmolen 32, 8082 BH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8082BH 32
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Korenmolen 32, 8082 BH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Korenmolen 32, 8082 BH Elburg (binnengekomen 18 april 2021)
Activiteit Bouwen: het wijzigen van de gevel van de garage en het plaatsen van een schuur met overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.