Korenbloem 13 en 15, 8081 DH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081DH 13
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Korenbloem 13 en 15, 8081 DH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Korenbloem 13 en 15, 8081 DH Elburg (binnengekomen 10 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel op twee woningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.