Koopsweg 9, 8085 RD Doornspijk - weigering

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8085RD 9
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Koopsweg 9, 8085 RD Doornspijk (verzonden 23 april 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het starten van een bed & breakfast.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.