Koopsweg 7, 8085 RD Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RD 7
Publicatiedatum
10-05-2021
Einddatum
21-06-2021
Kaart behorende bij: Koopsweg 7, 8085 RD Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

(verzonden 10 mei 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een mestplaat/sleufsilo.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.