Koopsweg 7, 8085 RD Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RD 7
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Koopsweg 7, 8085 RD Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Koopsweg 7, 8085 RD Doornspijk (binnengekomen 24 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een mestplaat/sleufsilo.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.