Koeweg 33A, 8084 PN ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084PN 33 A
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Koeweg 33A, 8084 PN ’t Harde (verzonden 24 september 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een zomereik.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht