Koeweg 33A, 8084 PN ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PN 33
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Koeweg 33A, 8084 PN ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Koeweg 33A, 8084 PN ’t Harde (binnengekomen 20 oktober 2020)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtsingel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.