Koeweg 1B, 8084 PN ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PN 1
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Koeweg 1B, 8084 PN ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Koeweg 1B, 8084 PN ’t Harde (binnengekomen 11 september 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een aanbouw aan de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.