Knibbelweg 8, 8085 TA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085TA 8
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Knibbelweg 8, 8085 TA Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Knibbelweg 8, 8085 TA Doornspijk (binnengekomen 29 mei 2020)
Activiteit Aanleggen: het uitvoeren van diverse grond- en inrichtingswerkzaamheden met het oog op het inrichten van nieuwe natuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.