Klokbekerweg 77, 8081 JZ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081JZ 77
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Klokbekerweg 77, 8081 JZ Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Klokbekerweg 77, 8081 JZ Elburg (verzonden 11 juni 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vervangen van de erfafscheiding.
 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.