Klokbekerweg 32, 8081 LG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LG 32
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Klokbekerweg 32, 8081 LG Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Klokbekerweg 32, 8081 LG Elburg (binnengekomen 22 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het uitbreiden van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.