Kennisgeving ontwerpbeschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Onderwerp

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 12 juni 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie voor Defensie voor de inrichting 27B09 - Legerplaats bij Oldebroek aan de Eperweg 149, 8084 HE ’t Harde (gemeente Elburg)

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft Wijziging brandveilig gebruik gebouw 235.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 op de volgende plaats inzien:

de gemeente Elburg, gemeentehuis Zuiderzeestraatweg Oost 19 (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) te Elburg/Oostendorp; de gemeente Epe, Markt 14 te Epe;

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.

Zij moeten worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Marktvenster leefomgeving en scheepvaart, team leefomgeving bedrijven en infra, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact.

Zaaknummer: 2019/0627

Uitgelicht