Jufferenstraat, Vischpoortstraat en Beekstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Jufferenstraat, Vischpoortstraat en Beekstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Jufferenstraat, Vischpoortstraat en Beekstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724 (verzonden 14 januari 2021)
Activiteiten Aanleg en Planologisch afwijkend gebruik: het aanpassen van de verharding.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.