Jufferenstraat, Beekstraat en Vischpoortstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
15-12-2020
Einddatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Jufferenstraat, Beekstraat en Vischpoortstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Jufferenstraat, Beekstraat en Vischpoortstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummers 1719, 1721 en 1724 (binnengekomen 9 december 2020)
Activiteit Aanleg: het aanpassen van de verharding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.