Jan Bakker Auto's, t.a.v. de heer A. Bakker, Uiterwaardenstraat 15, 8081 HJ ELBURG

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 15
Publicatiedatum
15-06-2021
Einddatum
27-07-2021
Kaart behorende bij: Jan Bakker Auto's, t.a.v. de heer A. Bakker, Uiterwaardenstraat 15, 8081 HJ ELBURG

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:

Jan Bakker Auto's, t.a.v. de heer A. Bakker, Uiterwaardenstraat 15, 8081 HJ ELBURG

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting op de nieuwe locatie (Uiterwaardenstraat 15). De volgende activiteiten worden gemeld:
• uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast;
• opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;
• lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten met motoren, motorvoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten;
• onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren;
• in werking hebben van een acculader

Voornoemde melding is in de periode van 17 juni 2021 tot 29 juli 2021 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.