J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HB 33
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg (binnengekomen 24 september 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.