J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081HB 33
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

J.P. Broekhovenstraat 33, 8081 HB Elburg (verzonden 29 december 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een derde uitrit.

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.