J.P. Broekhovenstraat 30, 8081 HC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HC 30
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: J.P. Broekhovenstraat 30, 8081 HC Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

J.P. Broekhovenstraat 30, 8081 HC Elburg (binnengekomen 15 mei 2020)
Activiteit Bouwen: het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand en de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.