J.P. Broekhovenstraat 17, 808 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HB 17
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: J.P. Broekhovenstraat 17, 808 HB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

J.P. Broekhovenstraat 17, 808 HB Elburg (verzonden 16 juli 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk, gedurende één jaar, verlengen van het tijdelijk bewonen van een bedrijfswoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.