J.P. Broekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HB 11
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

J.P. Broekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg (binnengekomen 2 mei 2019)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het deels wijzigen van het gebruik van het pand voor ontvangstruimte, vergaderruimte, koffiehoek en verkoop souveniers.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht