J.P. Boekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HB 11
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: J.P. Boekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

J.P. Boekhovenstraat 11, 8081 HB Elburg (binnengekomen 18 juni 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk wijzigen van de openingstijden.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.