Inrichting 27A03 - Lkol Tonnetkazerne aan de Eperweg 141, 8084 HE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084HE 141
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
26-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 augustus 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie van Defensie voor de inrichting 27A03 - Lkol Tonnetkazerne aan de Eperweg 141, 8084 HE ’t Harde.

Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft Brandveilig gebruik gebouw 164. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen. Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 op de volgende plaats inzien:
- Gemeentehuis Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19, Elburg.

Beroep
Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl

Inlichtingen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact 
Zaaknummer: 2019/0681