Industrieweg 9, 8084 CS ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084CS 9
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Industrieweg 9, 8084 CS ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Industrieweg 9, 8084 CS ’t Harde (binnengekomen 25 augustus 2020)
Activiteit Bouwen: het uitbreiden van het bedrijfspand.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.