Industriestraat 2, 8081 HG en J.P. Broekhovenstraat 15, 8081 HB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HG 2
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Industriestraat 2, 8081 HG en J.P. Broekhovenstraat 15, 8081 HB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Industriestraat 2, 8081 HG en J.P. Broekhovenstraat 15, 8081 HB Elburg (binnengekomen 11 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een sluis tussen twee panden.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.