Industriestraat 27, 8081 HH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HH 27
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Industriestraat 27, 8081 HH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Industriestraat 27, 8081 HH Elburg (binnengekomen 21 augustus 2020)
Activiteit Milieu: het inzamelen, sorteren en opslaan van tweedehands personenautobanden en vrachtwagenbanden.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.