Huisdijk, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7150

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
31-12-2019
Einddatum
11-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Huisdijk, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7150 (binnengekomen 20 december 2019)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtwal.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.