Horsterweg, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 1581

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Horsterweg, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie G, nummer 1581 (verzonden 18 november 2019)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een dam met een uitweg en het laten vervallen van de oude uitweg.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.