Hoeckelsweg 53 t/m 75, 8085 BH Doornspijk, Waterlandsweg 3 t/m 11, 8085 BC Doornspijk en Oude Kerkweg 34 t/m 38, 8085 AP Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085BH 53
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Hoeckelsweg 53 t/m 75, 8085 BH Doornspijk, Waterlandsweg 3 t/m 11, 8085 BC Doornspijk en Oude Kerkweg 34 t/m 38, 8085 AP Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hoeckelsweg 53 t/m 75, 8085 BH Doornspijk, Waterlandsweg 3 t/m 11, 8085 BC Doornspijk en Oude Kerkweg 34 t/m 38, 8085 AP Doornspijk (binnengekomen 11 mei 2020)
Activiteit Bouwen: het renoveren van de daken van 22 huurwoningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.