Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk - Weigering

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8085BH 41
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk - Weigering Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk (verzonden 31 maart 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een dakopbouw op de woning.

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.