Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085BH 41
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hoeckelsweg 41, 8085 BH Doornspijk (binnengekomen 9 februari 2021)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een dakopbouw op de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.