Hertog Karelweg ter hoogte van nummer 5, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084VR 5
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Hertog Karelweg ter hoogte van nummer 5, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hertog Karelweg ter hoogte van nummer 5, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793 (binnengekomen 7 oktober 2020)
Activiteit Kappen: het knotten van twee lindes.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.