Hertog Karelweg nabij nummer 7, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084VR 7
Publicatiedatum
08-12-2020
Einddatum
19-01-2021
Kaart behorende bij: Hertog Karelweg nabij nummer 7, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Hertog Karelweg nabij nummer 7, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4793 (verzonden 30 november 2020)
Activiteit Kappen: het reduceren van twee lindes.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.