Hertog Eduardweg 18, 8084 VV ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084VV 18
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Hertog Eduardweg 18, 8084 VV ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Hertog Eduardweg 18, 8084 VV ’t Harde (verzonden 26 mei 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een erfafscheiding en overkapping met bergruimte.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.