Hellenbeekstraat 86, 8081 HZ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HZ 86
Publicatiedatum
30-04-2019
Einddatum
11-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hellenbeekstraat 86, 8081 HZ Elburg (binnengekomen 25 april 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht