Heidezoom, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Heidezoom, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Heidezoom, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 (binnengekomen 21 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van vergunningplichtige kopersopties.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.