Hazenleger 28, 8084 RN ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084RN 28
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Hazenleger 28, 8084 RN ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hazenleger 28, 8084 RN ’t Harde (binnengekomen 14 april 2021)
Activiteit Bouwen: het verlengen van de erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.