Havenkade 31, 8081 GR Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081GR 31
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Havenkade 31, 8081 GR Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Havenkade 31, 8081 GR Elburg (binnengekomen 29 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een terrasafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.