Havenkade 2, 8081 GP Elburg - Ontwerpbeschikking

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GP 2
Publicatiedatum
23-04-2019
Einddatum
04-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Havenkade 2, 8081 GP Elburg (verzonden 23 april 2019)
Activiteiten Bouwen en Milieu: het plaatsen van een verplaatsbare adblue installatie.

De ontwerpbeschikking kunt u inzien vanaf 24 april 2019 tot 5 juni 2019 op het gemeentehuis. Hebt u bezwaar tegen deze ontwerpbeschikking dan kunt u tot genoemde datum uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen (zie colofon)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht