Hanzestraat 30, 8081 TS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081TS 30
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Hanzestraat 30, 8081 TS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hanzestraat 30, 8081 TS Elburg (binnengekomen 21 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erker.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.