Haerderweg tussen 9 en 11, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 4213, 4212, 4208, 4217 en 6894

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 9
Publicatiedatum
17-12-2019
Einddatum
28-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Haerderweg tussen 9 en 11, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 4213, 4212, 4208, 4217 en 6894 (verzonden 12 december 2019)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.