Haerderweg Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 2417, 4212, 4208, 4211, 4213 en 4210

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Haerderweg Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 2417, 4212, 4208, 4211, 4213 en 4210 (binnengekomen 20 november 2019)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtwal.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.