Haerderweg 7, 8085 RG Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RG 7
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Haerderweg 7, 8085 RG Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Haerderweg 7, 8085 RG Doornspijk (binnengekomen 15 januari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van een els.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.