Groenstrook grenzend aan Tureluur, Scholekster, Leeuwerik, Kievit en de Grutto en aan het fietspad aan de Achterweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 869

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081ZL 1
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Groenstrook grenzend aan Tureluur, Scholekster, Leeuwerik, Kievit en de Grutto en aan het fietspad aan de Achterweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 869 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Groenstrook grenzend aan Tureluur, Scholekster, Leeuwerik, Kievit en de Grutto en aan het fietspad aan de Achterweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 869 (verzonden 8 maart 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee zwarte elzen, acht zomereiken, een es en een sierpeer.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.