Grevensweg 18, 8085 PZ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PZ 18
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Grevensweg 18, 8085 PZ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Grevensweg 18, 8085 PZ Doornspijk (verzonden 25 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een stal en het uitbreiden van een loods. 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.