Graaf Reinoldweg in de omgeving van nummer 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie F, nummer 952

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084JH 4
Publicatiedatum
19-01-2021
Einddatum
02-03-2021
Kaart behorende bij: Graaf Reinoldweg in de omgeving van nummer 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie F, nummer 952 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Graaf Reinoldweg in de omgeving van nummer 4, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie F, nummer 952 (verzonden 14 januari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee grove dennen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.