Graaf Reinoldweg 39 D1, 8084 JG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084JG 39
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Graaf Reinoldweg 39 D1, 8084 JG ’t Harde (binnengekomen 11 mei 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: verandering van het gebruik van het pand ten behoeve van 25 onzelfstandige wooneenheden.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht