Graaf Reinoldweg 39D1, 8084 JG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084JG 39
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
24-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Graaf Reinoldweg 39D1, 8084 JG ’t Harde (verzonden 5 november 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: functieverandering van een pand naar 24 onzelfstandige wooneenheden.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.