Graaf Reinoldweg 38, 8084 JH ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084JH 38
Publicatiedatum
15-09-2020
Einddatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Graaf Reinoldweg 38, 8084 JH ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Graaf Reinoldweg 38, 8084 JH ’t Harde (binnengekomen 8 september 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een stacaravan in de tuin.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.